Zoetermeer

Inschrijfinformatie en inschrijfvoorwaarden

Algemene inschrijfinformatie

U kunt slechts deelnemen aan activiteiten na aanmelding via het inschrijfformulier uit het jaarprogramma of via het e-mailadres info(at)zoetermeer.groei.nl onder vermelding van uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Zoals gebruikelijk kunt u het inschrijfformulier via onze  website gebruiken. Dit laatste geniet onze voorkeur.

De activiteiten hebben elk een eigen code. Deze kunt u vinden bij de omschrijvingen van de activiteit.

De deelnemersadministratie verwerkt de inschrijvingen. Hierbij worden aanmelders ingeschreven op volgorde van binnenkomst van de betalingen. Vervolgens ontvangen alle inschrijvers, na ontvangst van de volledige betaling, een kopie van het ingestuurde inschrijfformulier met een bevestiging van de betreffende activiteit(en). Er wordt dus niet voor elke activiteit een bevestiging toegestuurd. Schrijft u gedurende het jaar nog in voor een activiteit,dan ontvangt u geen bevestiging. Mocht een activiteit zijn volgeboekt, dan ontvangt u hierover vanzelfsprekend wel een bericht. Als u zich heeft aangemeld via de website, dan ontvangt u ook bericht via e-mail.

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers hebben leden voorrang op niet-leden. Indien voor een bepaalde activiteit het maximale aantal deelnemers zich heeft ingeschreven, wordt dit kenbaar gemaakt op de kopie van het door u ingestuurde inschrijfformulier, door de vermelding RESERVE in de laatste kolom. Het teveel betaalde inschrijfgeld wordt teruggestort. U wordt dan op de reservelijst geplaatst. Mochten er afmeldingen voor de betreffende activiteit zijn, dan wordt aan de hand van de reservelijst nagegaan wie er nog interesse heeft. Ingeval van onduidelijkheden
beslist het bestuur. 

Inschrijfvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen dient u het inschrijfformulier volledig ingevuld in te sturen en het totaal verschuldigde bedrag over te maken naar bankrekening 240.12.12 t.n.v. Groei & Bloei KMTP afd. Zoetermeer (NB: Let u op de juiste tenaamstelling). U ontvangt hiervoor geen aparte rekening of acceptgiro.

De ledenprijs geldt ook voor inwonende gezinsleden.

Door het insturen van een ondertekend inschrijfformulier verbindt u zich voor de gehele activiteit en verplicht u zich tot het gelijktijdig betalen van het volledige bedrag van het inschrijfgeld.

Inschrijving geldt pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag door de Penningmeester.

Indien u om welke reden dan ook verhinderd bent dan kunt u tot 21 dagen voor de activiteit afzeggen. Het inschrijfgeld wordt dan teruggestort onder inhouding van € 5,- administratiekosten. Indien u zonder bericht van verhindering niet verschijnt bij de activiteit vervalt uw recht op de in het inschrijfgeld begrepen materialen.