Bekijk online
Afdeling  Zoetermeer
Nieuwsbrief

Dringende oproep

In de Bloeiwijze en op onze website heb ik al vanaf augustus vorig jaar aangekondigd dat ik na 10 jaar bestuurslid en voorzitter van Groei&Bloei afdeling Zoetermeer, ga stoppen. 

Helaas hebben ook Lies Hoogland (25 jaar bestuurslid),  Monica Sevink en Marjon Hofland om persoonlijke redenen besloten het bestuur van de afdeling te verlaten. Niet omdat ze het niet meer leuk vinden om iets voor de afdeling te organiseren, maar omdat ze het bestuurswerk om diverse redenen niet meer kunnen voortzetten. Een groot VERLIES voor de afdeling, maar biedt ook weer KANSEN voor nieuwe bestuurders.

Annick, Marijke en Jeanne hebben aangegeven dat zij met zijn drieen niet in staat zijn een goed programma voor de afdeling te kunnen organiseren.

Helaas hebben zich nog geen nieuwe collega's gemeld. En misschien hebben we ook nog niet de goede mensen benaderd omdat we hen onvoldoende kennen.

De MEERWAARDE van een lokale afdeling zit niet zozeer in de nieuwe kennis die je opdoet, maar vooral in het ontmoeten van gelijkgestemde plaatsgenoten, waarmee je je liefde voor tuinieren, planten en bloemen deelt en onderling kennis en ervaringen uitwisselt. Dat komt te vervallen als we als afdeling niet meer kunnen voortbestaan.
Ik zou het onbegrijpelijk vinden dat we in een gemeente van 130.000 inwoners, die zeggen een groene gemeente belangrijk te vinden, niet in staat zijn een Groei&Bloei afdeling in stand te houden. 
Tegelijkertijd trek ik de conclusie, dat als zich geen nieuwe bestuurders melden, we de afdeling niet belangrijk genoeg vinden en er dus geen BESTAANSRECHT voor is.

Een afdeling kan niet bestaan zonder vrijwilligers en bestuurders. Het is niet ingewikkeld, maar kost wel een beetje tijd. Daar krijg je gezelligheid en voldoening voor terug. Als we allemaal een keer een periode bijdragen aan het organiseren van activiteiten houden we een levendige vereniging die bijdraagt aan het genieten van alles wat groeit en bloeit.

OPROEP
Laat aan ons merken dat je de vereniging een warm hart toedraagt en neem contact met mij op als je overweegt om een bijdrage aan het bestuur te leveren of als je personen kent die hiervoor belangstelling hebben.

Ria Hoogervorst,
Voorzitter
06-52833369

Informatie